เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คลังเอกสาร บริการจัดเก็บ ...

บริการ คลังเอกสาร ครบวงจรตั้งแต่ ขนส่ง บริการจัดเก็บเอกสาร จำหน่าย กล่องเอกสาร และ ทำลาย พร้อมห้องตรวจเอกสารที่คุณสามารถมาตรวจด้วยตัวเอง ...

คลังเอกสาร สุขศึกษา

พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบคลังเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ Toggle navigation คลังเอกสาร สุขศึกษา Build Version 1.1 สื่อทั้งหมด โปสเตอร์ ...

คลังเอกสาร

2021-6-18 · เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ...

กรมปศุสัตว์ | คลังเอกสาร

ค้นหาตามวันที่เผยแพร่เอกสาร to เอกสารมาใหม่ หนังสือแจ้งเปิดใช้งานระบบการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้นำเข้าเพื่อ ...

ดาวน์โหลดข้อมูล/เอกสาร ...

เอกสาร ประกอบการอบรม 2.1 อบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ... จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ ...

บริการงานคลังเอกสาร

Document Storage คลังเอกสาร บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( APT Data storage ) : บริษัทมีเป้าหมาย ในการบริการคลังเอกสาร ที่ทุกองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้บริการ ...

คลังความรู้และเอกสารเผยแพร่

2016-6-2 · คลังความรู้และเอกสาร เผยแพร่ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สมัครงานจังหวัด ช่องทางการเรียนรู้พัฒนาทักษะ ...

สำนักการคลังและสินทรัพย์ ...

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและ ...

สำนักการคลัง

สำนักการคลัง. สำนักการคลัง. News. การบันทึกบัญชีค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง ผู้ใดมีอำนาจอนุมัติ …

คลังเอกสาร DOCUMENT STORAGE

คลังเอกสาร คลังเอกสาร ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านการให้บริการดูแลและเก็บรักษาเอกสารที่ ...

aptdatastorage

บริการจัดเก็บเอกสาร - คลังเอกสาร บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพส์ จำกัด (APT Enterprise Co.,Ltd) ก่อตั้งเมื่อปี 2552 โดยมีสำนักงาน ...

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ...

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถล ...

คลังเอกสาร

คลังเอกสาร. บัญชียาหลักแห่งชาติ. -การประกาศข้อมูลยา. -การประกาศยาที่อยู่ในบัญชียาหลัก. -คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตาม ...

คลังสินค้า คลังเอกสาร กลางใจ ...

คลังสินค้า พื้นที่ให้เช่า คลังเอกสาร จัดเก็บเอกสาร พระราม3 คลองเตย. คลังสินค้า คลังเอกสาร กลางใจเมือง. ถนนริมทางรถไฟคลองเตย ...

ดาวน์โหลดเอกสาร – โครงการจัด ...

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (บจ.22) ดาวน์โหลดเอกสารงานพัสดุ หนังสือแจ้งเรียกทำสัญญา แบบสัญญาซื้อขาย

บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ ...

บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( APT Data storage ) : บริษัทมีเป้าหมาย ในการบริการคลังเอกสาร ที่ทุกองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ โดยมุ่งเน้นไป ...

กองคลัง

การจัดเรียงลำดับเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเพื่อส่งกองคลัง คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน

Home

2019-11-15 · Krungdhep Document Co., Ltd. We provide a full range of service from pick-up service to document storage and manage with a professional team in every process. We …

Home

ที่บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด. บริการที่ครบวงจรตั้งแต่การรับเอกสารข้อมูล ณ สถานที่ทำงาน จนกระทั่งถึงการจัดเก็บและ ...

ระบบคลังเอกสารออนไลน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2021-9-8 · ระบบคลังเอกสารออนไลน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรมปศุสัตว์ | คลังเอกสาร

เอกสาร แบบฟอร์ม เกี่ยวกับขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 13/0 10 แบบคำขอจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา ...

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ...

คลังเอกสาร. คลังเอกสาร > ระเบียบการเงินการคลัง | ค้นหาเอกสาร. การจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ. กำหนดรายการยาที่ห้ามเบิก ...

Asiapack Warehouse

2017-4-28 · Warehouse that provide one stop services. ที่เอเชียแพคแวร์เฮาส์ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านคลังเก็บสินค้าและคลังเก็บเอกสารแบบครบวงจร เรามี ...

จดหมายเหตุคืออะไร

5. อาคารหรือส่วนของอาคารที่จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ(เทียบได้กับคำว่า "คลังเอกสารจดหมายเหตุ") 6.

คลังเอกสาร

เอกสารเผยแพร่ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และ พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ 2562 + ฉบับแปลอังกฤษ

สำนักการคลังและสินทรัพย์ ...

2021-8-20 · รายละเอียด หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์ เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ. วันที่โพส: 20 สิงหาคม 2564 ผู้เข้าชม : 1102 คน

กองคลัง | เอกสารดาวน์โหลด

2020-10-2 · รู้จักกองคลัง ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ... เอกสารการบรรยายวันที่ 13-15 ก.ค.60 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จ.เพชรบุรี อ่าน ...

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

2021-9-9 · บริหารเศรษฐกิจการคลัง จังหวัด e-Office e-Mail e-Learning มาตรา 9 (6) Keyword ค้นหา การค้นหาขึ้นสูง ... สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2560 1,035 49929 ...

แนวทางการตรวจสอบ และแก้ไข ...

2019-5-17 · **แจ้ง บก. ยกเลิกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RX) ก่อนยกเลิกรายการนําส ่งเงินฝากคลัง**